Maandelijkse archieven: oktober 2014

Deelname aan krachtprogramma’s altijd vrijwillig

Eén van de uitgangspunten onder onze krachtprogramma’s is de eigen verantwoordelijkheid van deelnemers. Deelnemers bepalen zelf wat, hoe en wanneer ze leren. Voor elke leertraject speelt de vraag in welke mate management medewerkers kan en wil verplichten aan een programma deel te nemen. De neiging bestaat deelname verplicht te stellen, maar anderzijds kun je mensen […]

Hebben we leercoaches in onze gemeente?

Leercoaches ver­­­vullen een belangrijke rol in onze krachtprogramma’s. Zij ondersteunen hun collega’s acht weken lang bij het uitvoeren van leeractiviteiten en begeleiden vier ateliers. Louweret adviseert opdrachtgevers altijd leercoaches uit de eigen organisatie te kiezen. De reden daarvoor is simpel: leercoaching is in onze ogen een cruciale taak van hedendaags management. Dat kun je en […]