Zes principes van Krachtprogramma’s

  1. Wendbaarheid is gestoeld op het leervermogen en organisatorische flexibiliteit van organisaties.

  2. Professionals zijn meester over hun persoonlijke ontwikkeling. Zij leren op basis van impulsen en drijfveren (persoonlijk leiderschap).

  3. Leren is een cognitief en sociaal proces. Relevante kennis is grotendeels beschikbaar. Professionals verwerven toepasbare en betekenisvolle kennis via sociale processen (informeel).

  4. Iedere medewerker heeft zijn beeld van de werkelijkheid. Dit beeld stuurt hun gedrag. Gezamenlijke betekenisgeving is daarom essentieel.

  5. Voor een succesvolle transitie, is verbinding tussen onder- en bovenstroom in een organisatie onmisbaar. Het leerklimaat bepaalt het verloop van professionele leerprocessen. Verbondenheid, competentie en autonomie zijn cruciaal.

  6. Deopbrengst van leerprocessen is ‘in het hier en nu’ zichtbaar. Zowel binnen de organisatie als daarbuiten.