Werken aan oplossingen

  • Advies op maat.
Louweret ondersteunt opdrachtgevers bij het onderzoeken en oplossen van complexe vraagstukken op het vlak van samenwerking, regievoering, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Louweret organiseert noodzakelijke expertise, mobiliseert veranderkracht en zorgt voor oplossingen die werken.Meer weten over hoe Louweret ook in jouw organisatie voor resultaat kan zorgen? Neem dan contact op voor meer informatie.

Meer Informatie

Maatwerk voor opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zoeken een adviseur die 'gewoon' meedenkt en -werkt, verantwoordelijkheid neemt en midden in de organisatie staat. Dat doen wij graag en met succes; wij verbinden ons met uw organisatie, versterken de kracht en zorgen voor duurzame verbinding.

Professionalisering informatiemanagement

De I&A-functie van een grote gemeente was niet voldoende was toegerust voor de strategische uitdagingen van de organisatie. Vaardigheden, kennis en werkprocessen sluiten niet aan op nieuwe vormen van dienstverlening en samenwerking. Louweret heeft de professionalisering begeleid. Wij hebben een ondersteunende rol gekozen om ruimte te bieden aan de betrokken controllers, adviseurs, managers, projectleiders en beheerders. In 18 maanden is de samenwerking binnen de I&A-functie en met de lijnorganisatie aanzienlijk verbeterd. Betrokkenen hebben geinvesteerd in gezamenlijke toekomstbeelden, hebben samen nieuwe kaders opgesteld en de besluitvorming verbeterd. Verder is de kwaliteit van het projectmanagement ontwikkeld. Maar boven al hebben betrokkenen veel meer begrip gekregen voor elkaars belangen en posities en zijn zij beter in staat om knelpunten te onderzoeken en aan te pakken. De oude stellingen zijn grotendeels verlaten.

Harmonisatie informatielandschap

Zeven gemeenten in Noord-Holland willen zich ontwikkelen tot toonaangevende regio. Daarvoor worden op verschillende gebieden de krachten gebundeld. De gemeenten hebben afgesproken binnen zeven jaar hun 'informatielandschap' te harmoniseren. Hiervoor is in 2016 een programma opgestart dat moet resulteren in een reductie van het aantal applicaties, versterking van het informatiemanagement, betere benutting van beschikbare gegevens en (vooral) stroomlijning van dienstverleningsprocessen. Louweret is gevraagd het programma voor te bereiden en de eerste fase (tot eind 2017) te managen. Harmoniseren is samenwerken. In het programma organiseren we op verschillende manieren kennisdeling en ontmoeting tussen bestuurders, leidinggevenden en professionals.