1. Privacy-verordening
 2. Louweret & partners, gevestigd aan
 3. Bruggensingel Noord 15
 4. 3823 BA AMERSFOORT,
 5. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 6. Contactgegevens:
 7. Info@louweret.nl
 8. Postbus 2589
 9. 3800 GC AMERSFOORT
 10. 033 4631555

 11. M. Louweret is de Functionaris Gegevensbescherming van Louweret & partners. Hij is te bereiken via info@louweret.nl.

 12. Persoonsgegevens die ik verwerk
 13. Louweret & partners verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 14. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
 15. - Voor- en achternaam
 16. - Geslacht
 17. - Adresgegevens
 18. - Telefoonnummer
 19. - E-mailadres
 20. - Bankrekeningnummer

 21. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
 22. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@marlytinselboer.nl, dan verwijderen ik deze informatie.

 23. Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
 24. Louweret & partners verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 25. - Het afhandelen van uw betalingen
 26. - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 27. - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 28. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 29. Louweret & partners bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer wettelijke bewaartermijnen.

 30. Delen van persoonsgegevens met derden
 31. Louweret & partners verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 32. Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
 33. Louweret & partners gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 34. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 35. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Louweret & partners en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 36. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@louweret.nl.

 37. Louweret & partners wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 38. Hoe ik persoonsgegevens beveilig
 39. Louweret & partners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@louweret.nl