De organisatiecultuur en het sociaal leren

De organisatiecultuur en het sociaal leren

Het opzetten en onderhouden van een organisatie heeft vele facetten. De organisatie moet zo effectief mogelijk draaien en er moet ook voldoende ruimte zijn om ervoor te zorgen dat werknemers nieuwe vaardigheden kunnen aanleren en kennis met elkaar kunnen delen. In hoeverre deze facetten in een onderneming tot uitdrukking komen is voor een groot deel afhankelijk van de organisatiecultuur.

Hoe de organisatiecultuur sociaal leren kan bevorderen of belemmeren

Kort door de bocht zijn er twee soorten organisatieculturen: een open organisatiecultuur waarin er wordt gezorgd dat de werknemer zich thuis voelt op het werk, en de gesloten organisatiecultuur waarin alles er wat strikter aan toe gaat. Een gesloten bedrijfscultuur heeft een negatief effect op het sociaal leren omdat het over het algemeen het gebruik van sociale media afkeurt. Zo heeft de Britse HR-dienstverlener CIPD vastgesteld dat gebrek aan begrip over moderne communicatie en sociale media de innovatie binnen een bedrijf drastisch schaadt. Dit komt doordat er geen ruimte is voor het uitwisselen van kennis tussen collega’s.

Een te open organisatiecultuur heeft daarentegen ook een negatief effect op het sociaal leren. Als werknemers zich teveel thuis voelen op de werkvloer, kan het gebeuren dat ze alles op social media gaan zetten. Dan kunt u al snel berichten over loonsverhogingen of bezuinigingen op twitter teruglezen. Dat is ook niet de bedoeling. De optimale organisatiecultuur ligt dus ergens tussen open en gesloten in.

De organisatiecultuur en de 70-20-10 theorie

De invloed van de organisatiecultuur op het sociaal leren is zo begrijpelijk gemaakt, maar het is nog steeds onduidelijk hoe deze invloed zich precies uit. Dat wordt duidelijk als we de 70-20-10 theorie van Charles Jennings begrijpen. Deze theorie stelt dat 70% van het (sociaal) leren bestaat uit het opdoen van ervaring, 20% uit directe ondersteuning op de werkplek en 10% uit opleidingen. Als directe ondersteuning op de werkplek ontbreekt omdat dat tegen de organisatiecultuur in gaat, missen werknemers een cruciale 20% van hun leerproces. Daarnaast hoort bij de 70% die bestaat uit het opdoen van ervaringen ook het vergelijken van ervaringen met andere collega’s.

De organisatiecultuur is dus van een enorme invloed op het sociaal leren. Gelukkig kan Louweret u helpen bij het zorgen voor een optimale organisatiecultuur.

 

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *