Deelname aan krachtprogramma’s altijd vrijwillig

Deelname aan krachtprogramma’s altijd vrijwillig

Eén van de uitgangspunten onder onze krachtprogramma’s is de eigen verantwoordelijkheid van deelnemers. Deelnemers bepalen zelf wat, hoe en wanneer ze leren. Voor elke leertraject speelt de vraag in welke mate management medewerkers kan en wil verplichten aan een programma deel te nemen. De neiging bestaat deelname verplicht te stellen, maar anderzijds kun je mensen niet dwingen te leren. Dwang en verantwoordelijkheid verhouden zich slecht tot elkaar.

Dilemma bij social learning

Dit dilemma deed zich ook voelen bij de start van het krachtprogramma in een grote gemeente. Onze opdrachtgever vreesde dat vrijwilligheid zou leiden tot een lage participatiegraad. Want veel medewerkers kunnen de impact van de transitie voor hun werk amper overzien. En voelen dagelijks de hoge werkdruk. Het is met andere woorden voor hun erg verleidelijk om prioriteit te leggen bij de korte termijn. Terwijl het krachtprogramma juist bedoeld is om medewerkers gelegenheid te geven zich voor te bereiden op de uitdagingen. Een bekend dilemma dat we kennen van de houthakker die te druk was om zijn bijl te slijpen.

Vrijwillig is een keuze

De oplossing die we met deze opdrachtgever voor het dilemma vonden gaan we vaker toepassen: alle medewerkers zijn uitgenodigd deel te nemen. Het programma is een belangrijk onderdeel van de veranderstrategie van de organisatie. Medewerkers kunnen in het programma samen betekenis geven aan nieuwe kennis en vaardigheden. Deelname aan het programma is een eigen verantwoordelijkheid. Deze keuze is niet vrijblijvend. Als medewerkers niet willen deelnemen, dan informeren ze zelf de directeur over deze beslissing. De directeur respecteert het besluit uit principe. Als tijdsgebrek het overheersende argument is, gaat de leidinggevende met de medewerker in gesprek om hiervoor een oplossing te vinden. Medewerkers houden met andere woorden verantwoordelijkheid voor hun keuze, doch deze keuze is niet vrijblijvend. De uitkomst? Ongeveer 20% van de medewerkers doet bewust niet mee (vanwege vakantie, andere verplichtingen of motivatie), alle leergemeenschappen gaan enthousiast van start.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *