Dienstverlening

Louweret & partners heeft sinds 2000 tientallen opdrachtgevers in de not-for-profit ondersteund bij het realiseren van duurzame en praktische oplossingen voor vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering, dienstverlening, netwerkvorming, procesmanagement en organisatieontwikkeling. Wij dragen op verschillende manieren bij aan het realiseren van strategische doelen van onze opdrachtgevers. Dit doen doen wij onder meer door advisering, Krachtprogramma's, projectondersteuning, tijdelijk management, training en coaching. 

Louweret & partners is oplossingsgericht en mobiliseert talenten in organisaties.

Advies

Regionale samenwerking, verbetering dienstverlening of regisseren van complexe processen. Louweret denkt en werkt mee bij het oplossen van complexe vraagstukken voor het openbaar bestuur.

Krachtprogramma's

Uniek leerconcept waarbij professionals binnen leergemeenschappen leren en werken integreren. Vooral bedoeld voor de ondersteuning van ambitieuze transformaties. Met aantoonbaar succes toegepast binnen de zorg en het sociaal domein.

Training

Sinds 2000 hebben honderden professionals deelgenomen aan onze trainingen. Wij dagen professionals uit, tonen verschillende perspectieven en maken trainingen tot persoonlijke leerreizen. Omdat niemand hetzelfde is.

Lerend veranderen, veranderend leren.