directie en bestuur

  • Gebruik de kracht van uw organisatie.

 

Veranderingen gaan altijd gepaard met ‘gedoe’. Dat hoort erbij. Veel bestuurders en managers stellen zichzelf de vraag ‘Hoe krijg ik medewerkers mee met de verandering’. Dit speelt bij de transformatie naar regie-organisatie, regionale samenwerking en sociaal ondernemerschap. Veranderen is de kunst van verbinden. Mensen willen niet worden veranderd. Ze willen meester zijn over hun persoonlijke ontwikkeling: autonoom, competent en verbonden.

Louweret ondersteunt bestuurders en managers bij het leggen van verbinding tussen beleid en uitvoering, tussen bovenstroom en onderstroom, tussen on-stage en off-stage gedrag en tussen strategische keuzen en beschikbare talenten.

Verbinden is een collectief proces van betekenisgeving, experimenteren, reflecteren en belonen. Verbinden betekent ontmoeten. Louweret ontwerpt en begeleidt voor u spannende, inspirerende en waardevolle processen en bijeenkomsten waarin professionals, leidinggevenden en medewerkers elkaar ontmoeten en samen verbinding leggen.

Professionals voeren met u de regie over de veranderingen en ontdekken zij verantwoordelijkheid dragen voor hun persoonlijke bijdrage aan de toekomst van uw organisatie.

 

Lees meer over onze dienstverlening