Het belang van draagvlak bij veranderingen

Het belang van draagvlak bij veranderingen

In een bedrijf is het belangrijk om innovatief te blijven. Innovatie zorgt er immers voor dat u de concurrentie in binnen- en buitenland bij kunt blijven. Dit betekent vaak dat er binnen een bedrijf veranderingen moeten plaatsvinden. Van een organisatorische verandering of de integratie van een nieuw computersysteem tot het volgen van nieuwe regelgeving of wetgeving. Veranderingen worden niet altijd door iedereen in de onderneming ‘zo maar’ aanvaard, wat nefaste gevolgen kan hebben. Zorgen voor een goed draagvlak bij veranderingen, is essentieel binnen de organisatie.

Waarom is het scheppen van draagvlak zo belangrijk?

Er zijn ondernemers die geloven dat draagvlak helemaal niet van belang is om een verandering binnen een onderneming door te voeren. Ze denken dat een verandering van boven geforceerd kan worden en / of dat werknemers er maar mee moeten leren leven. Dit is een grote fout, die nog te veel gemaakt wordt.

Het probleem met een dergelijke harde aanpak is dat het veel weerstand creëert tegen de geplande verandering. Dit betekent dat, als de verandering wordt doorgevoerd, de medewerkers hun ongenoegen niet onder stoelen of banken zullen steken en dat u kunt rekenen op halsstarrigheid om de verandering uit te dragen en de nieuwe richtlijnen op te volgen.

Hoe creëert u draagvlak? Enkele tips…

Om iedereen binnen uw organisatie warm te maken voor een noodzakelijke verandering, is het eerst en vooral belangrijk om iedereen bij de plannen te betrekken. Vergeet niet: uw medewerkers weten erg veel en hebben veel capaciteiten. Ze zijn prima in staat om deskundige input te geven en mee te denken, en zo te helpen van de verandering een waar succes te maken. Wanneer u uw medewerkers betrekt bij het hele veranderingsproces, krijgt u sneller de neuzen in dezelfde richting; uw medewerkers worden op die manier een soort van ‘mede-eigenaar’ van het veranderingstraject. Bovendien kunt u nog wel eens versteld staan van de waardevolle input die u van hen krijgt…

Bij Louweret geloven we in de kracht van de professionals. Daarop (leren) vertrouwen is een eerste stap naar succes. In de Krachtprogramma’s die grotendeels geënt zijn op de principes van ‘social learning’, leren de professionals eigen verantwoordelijkheid op te nemen voor hun rol bij (het succes van) de verandering.

Draagvlak werkt beide kanten op

Het scheppen van draagvlak wordt meestal gezien als een taak van de ondernemer, die bij zijn werknemers acceptatie voor veranderingen moet scheppen. Dit is uiteraard zo, maar daarmee is de kous niet af. Draagvlak scheppen werkt beide kanten op: een goede ondernemer zorgt niet alleen voor draagvlak bij zijn werknemers, maar biedt ook draagvlak voor input van de medewerkers.

In de Louweret Krachtprogramma’s is wat draagvlak betreft de leercoach een echte sleutelfiguur. De leercoach is iemand uit de eigen organisatie, die begeleid door een ondernemingscoach van Louweret, het verandertraject door middel van een Krachtprogramma in goede banen leidt. De leercoach begeleidt en faciliteert de professionals in de leergemeenschap en bereidt alle trainingen voor, maar is ook de persoon die met de input van de professionals naar het management gaat om te zorgen voor kader en borging.

Wilt u graag meer weten over hoe u van uw verandering een succes maakt en hoe Louweret u hierbij kan bijstaan? Neem dan gerust contact met ons op!

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *