hrm-hrd

  • Benut de mogelijkheden van informeel leren.

 

Medewerkers zijn het kapitaal van de organisatie. Tevreden en betrokken professionals presteren aantoonbaar beter. Betrokken professionals willen de regie voeren over hun eigen ontwikkeling. Dit vraagt om coachend leiderschap. Hiermee biedt je vrijheid en verantwoordelijkheid binnen kaders die zijn afgestemd op de strategie van de organisatie.

Ben je ook op zoek naar leeroplossingen die passen bij de behoeften van de professionals in jouw organisatie? Louweret ontwikkelt en ondersteunt onder het motto ‘lerend veranderen, veranderend leren’ innovatieve oplossingen.

Deze oplossingen hebben een positief effect op het rendement van de opleidingsbudgetten. Professionals leren samen, doelgericht en on the job. Zij sturen zichzelf. Motivatie en succes nemen aantoonbaar toe. Tegelijkertijd zien we een toename van de kennisdeling, een vermindering van het verloop en meer plezier in de onderlinge samenwerking.

 

Lees Meer over onze Dienstverlening