Krachtprogramma’s FAQ

Algemeen

Een Krachtprogramma is een kort cyclische en intensieve methodiek waarin professionals worden gestimuleerd om samen met collega's hun kennis en talenten verder te ontwikkelen.
Krachtprogramma’s zijn bedoeld voor kennisintensieve organisaties die optimaal gebruik van aanwezige kennis en ervaring willen stimuleren. Met als voornaamste reden dat ze optimaal kunnen blijven inspelen op interne en externe veranderingen.
Alle medewerkers die deelnemen aan een Krachtprogramma ontwerpen samen de inhoud van het programma. Op deze manier is iedereen vanaf de aanvang betrokken. Medewerkers geven samen betekenis aan de uitdagingen van hun organisatie en afdeling. In samenspraak met management en collega’s wordt afgestemd welke competentie medewerkers nodig hebben om succesvol te blijven.
Een Krachtprogramma levert het beste resultaat op wanneer het lang genoeg duurt voor praktijkleren en reflectie, maar kort genoeg is om de spanning vast te houden. Acht weken is hiervoor de ideale termijn. Bijkomend voordeel is dat de programma’s bijvoorbeeld tussen schoolvakanties kunnen worden gepland. Zo wordt het collectieve leerproces zo min mogelijk belemmert.

Professionals

Krachtprogramma’s komen het best tot hun recht met 8-12 professionals per programma. Uiteraard is het mogelijk om meerdere Krachtprogramma’s parallel aan te bieden voor grotere groepen professionals.
In het programma richten professionals zich op hun eigen uitdagingen: omdat ze dat zelf willen en nodig vinden. Verder leren ze intensiever samenwerken en gebruik te maken van elkaars kennis en talenten.
Professionals besteden gemiddeld twee uur per week aan de programma’s. Omdat zij tegelijkertijd werken, leren en veranderen is de exacte tijdsbesteding niet altijd aan te geven. Veel professionals raken geïnspireerd door de Krachtprogramma’s en besteden vrijwillig tijd aan zelfstudie en groepsgesprekken.
Dit kan elkaar juist versterken. Bij intervisie staat een casus centraal aan de hand waarvan professionals leren en dus aan impliciete leerdoelen werken. Bij een Krachtprogramma wordt binnen het vastgestelde thema en vanuit het leerdoel gekeken naar casussen en mogelijke oefensituaties in de praktijk.

Leercoach

Elke organisatie beschikt zelf over potentiële leercoaches. Een goede leercoach heeft gezag bij de leergemeenschap en is in staat om professionals te faciliteren. Een Leercoaches is iemand die goed kan luisteren, inlevingsvermogen heeft, kritische vragen durft te stellen en vooral pragmatisch is.
We bereiden leercoaches gedegen voor op hun rol in de Bootcamp. Leercoaches krijgen een handleiding waarmee ze veel praktische zaken zelf kunnen aanpakken.
Tijdens het programma wordt de Leercoach professioneel begeleid door een ervaren coach van Louweret.

Overig

Elke organisatie beschikt zelf over potentiële leercoaches. Een goede leercoach heeft gezag bij de leergemeenschap en is in staat om professionals te faciliteren. Een Leercoaches is iemand die goed kan luisteren, inlevingsvermogen heeft, kritische vragen durft te stellen en vooral pragmatisch is.
We bereiden leercoaches gedegen voor op hun rol in de Bootcamp. Leercoaches krijgen een handleiding waarmee ze veel praktische zaken zelf kunnen aanpakken.
Tijdens het programma wordt de Leercoach professioneel begeleid door een ervaren coach van Louweret.
Er zijn drie redenen om niet te kiezen voor een Krachtprogramma:
  1. Wanneer directie of management geen vertrouwen heeft in de kwaliteit van de eigen medewerkers.
  2. Indien ontslagen dreigen (baanonzekerheid).
  3. Wanneer professionals niet bereid zijn om samen te leren. Soms bijten professionals zich helemaal vast in hun eigen gelijk en zijn ze niet bereid om een open dialoog aan te gaan. Dan komen Krachtprogramma’s moeilijk van de grond.
Tegen alle andere organisaties zeggen wij: kies je voor een training of wil je samen leren & veranderen?