Krachtprogramma’s

Versterk onderlinge samenwerking en kennisdeling

Op welke manier wordt binnen jouw organisatie samenwerking gestimuleerd en gerealiseerd? Hoe faciliteert jouw organisatie een intercollegiale leeromgeving? En tegen welke uitdagingen loop je aan als je probeert de kennis van professionals vast te leggen en te delen? Te veel andere prioriteiten die aandacht vragen? Geen functionele capaciteit ter ondersteuning? Welkom bij Louweret!

Wanneer je een veilig en inspirerend leerklimaat wilt realiseren en optimaal gebruik wilt maken van aanwezigen kennis en talenten, dan kunnen wij helpen. Onze Krachtprogramma’s bewerkstelligen nieuwe en duurzame verbindingen tussen professionals en dagen hen uit gebruik te maken van hun talenten.

De programma’s worden toegesneden op de doelen en situatie bij jouw organisatie.


Kosten besparend en duurzaam resultaat

De programma’s vinden in de eigen organisatie plaats. Leercoaches uit de organisatie zorgen voor de begeleiding. Dus geen dure trainingslocaties, trainers en consultants. Deelnemers geven deels zelf invulling aan de inhoud, de werkvormen en samenwerking. Omdat ze de stof direct in de praktijk gebruiken, zijn de resultaten van de krachtprogramma’s duurzaam.

Onze ervaring is dat professionals zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van hun collega’s. Omdat hun ontwikkeling in lijn is met de organisatiedoelen, is effect gewaarborgd.


Lerend veranderen, veranderend leren

Deelnemers gebruiken het digitale leerplatform om informatie te delen, vragen te stellen en feedback te geven.
Ze ontwikkelen zich samen, in het hier en nu.

Er worden aantoonbare resultaten geboekt met Krachtprogramma’s. Krachtprogramma’s geven deelnemersveel ruimte en bevordert eigen verantwoordelijkheid. Bovendien zijn Krachtprogramma’s veel praktijkgerichter dan ‘weer een training’.

Wil je weten hoe Krachtprogramma's ook in jouw organisatie voor resultaat kunnen zorgen? Neem dan contact op voor meer informatie:
info@louweret.nl
033 4631555

 

“Het geeft energie, het geeft hele frisse nieuwe ideeën en het geeft met name een stuk empowerment.”

 

       Patrick van Raalten, Procescoördinator gemeente Schiedam

 

Sociaal Leren

Krachtprogramma's zijn voor een groot deel gefundeerd op Sociaal Leren. Professionals leren en ontwikkelen zich optimaal in een veilige omgeving waar kennis wordt gedeeld en gezamenlijke groei wordt gerealiseerd. Download onze GRATIS infographic en ontdek vijf redenen waarom sociaal leren een betere oplossing is dan een training.

 

Download de GRATIS Infographic

De beste manier om kennis te delen en optimaal samen te werken

De meeste kennis binnen organisaties zit tussen de muren van afdelingen en in de hoofden van professionals.
Met behulp van onze krachtprogramma's helpen we kennis silo’s doorbreken en faciliteren we intercollegiaal leren.

Opbouw Krachtprogramma's

Een Krachtprogramma heeft een doorlooptijd van acht weken. Het heeft een vaste opbouw en didactiek, die gebaseerd zijn op actuele sociaalpsychologische, opleidingskundige en veranderkundige inzichten. Niet de zoveelste training, maar een programma waarbij deelnemers en interne leercoaches zich focussen op de essentie en weten waar ze aan toe zijn.

Meer weten over onze krachtprogramma's? Kijk dan bij de veel gestelde vragen en antwoorden.

Ga naar Veel Gestelde Vragen

Maatwerk

Krachtprogramma’s zijn zeer geschikt als oplossing wanneer tientallen of zelfs honderden professionals uitgedaagd mogen worden om bij te dragen aan veranderingen. Onze Krachtprogramma ’s kunnen volledig op maat worden ingericht, zodat ze aansluiten bij de organisatiedoelen en het kennisniveau.

Voorbeelden van thema’s van bestaande Krachtprogramma’s zijn:

  • Professioneel netwerken
  • Passievol onderhandelen
  • Afspreken & aanspreken
  • Grenzen stellen
  • Aandachtig luisteren
  • Resultaatgericht werken.
Lees de 6 Basispricipes van Krachtprogramma's

 

Leergemeenschappen

Deelnemers aan een Krachtprogramma gaan samenwerken in leergemeenschappen. Leergemeenschappen dragen bij aan een eenvoudige maar doeltreffende manier om sociaal leren te faciliteren.

De Leergemeenschappen doorbreken kennis silo’s in de organisatie. Ze brengen professionals samen om gezamenlijk, informeel en sociaal te leren. Leergemeenschappen realiseren en ondersteunen een nieuw leerklimaat.

Leercoach

In de Leergemeenschappen werken deelnemers samen met een buddy. Elke leergemeenschap wordt begeleid door een Leercoach. Deze leercoach is iemand van de eigen organisatie. Louweret zorgt dat de Leercoach wordt voorbereid op zijn/haar rol (‘coach-de-coach’).

De leercoach daagt de deelnemers binnen de leergemeenschap uit en stimuleert de uitwisseling van kennis en ervaring. Ook helpt de Leercoach met het voorbereiden van workshops, beantwoordt vragen vanuit de leergemeenschap en zorgt voor verbinding tussen professionals in de organisatie.

Het feit dat de Leercoach onderdeel is van de eigen organisatie, is één van de succesfactoren van Krachtprogramma’s. Het zorgt er namelijk voor dat organisaties zelf invullingen geven aan informeel leren. Bovendien houdt de organisatie de regie.

 

Meer weten?

Bekijk GRATIS onze demo omgeving en krijg een indruk op welke manier je collega’s in jouw organisatie kunt uitdagen, betrekken en ondersteunen met hun persoonlijke ontwikkeling. Ervaar zelf hoe leren en werken samen komen en zorgen voor rendement op de investering in leren en ontwikkelen.

Bekijk GRATIS onze Demo