Leercoaches evalueren het krachtprogramma

Leercoaches evalueren het krachtprogramma

Begin oktober startten twaalf leercoaches van de gemeente met een stevige uitdaging; zij gingen zelfstandig acht weken een leergemeenschap begeleiden. Hoe kijken ze terug op dit traject? In een tweedaagse bootcamp waren zij op hun rol voorbereid. In de bootcamp hadden de leercoaches verschillende facetten van het Krachtprogramma ervaren: faciliteren, aanspreken, feedback geven en aandachtig luisteren. Wij hadden na afloop vertrouwen in de leercoaches. Zij waren leergierig en open; in de bootcamp waren ze ontvankelijk voor onze feedback en bereid in zichzelf te investeren. Tijdens het Krachtprogramma ondersteunen we leercoaches op verschillende manieren. Het programma doet ook een groot beroep op hun sociale vaardigheden. Ze moeten echt zelf aan de bak. Wij vertrouwen in de kracht van sociaal leren en het vermogen van leergemeenschappen om samen te leren en te veranderen. Afgelopen week werd dit vertrouwen in de evaluatie van het traject weer bevestigd.

We vroegen de leercoaches bijvoorbeeld welke suggesties zij hebben om het Krachtprogramma verder te verbeteren. Verschillende leercoaches suggereren ons hen meer vrijheid te geven om zelf de vier ateliers in te richten. Vol trots vertelden ze te hebben gevarieerd met de draaiboeken voor de ateliers. De leercoach- en gemeenschap voelden zich met andere woorden steeds meer eigenaar van het atelier en willen daar ook invulling aangeven.

Een tweede suggestie betrof de vermindering van de hoeveelheid content op het platform. In vergelijking tot klassieke trainingen is dit al summier, doch sommige leergemeenschappen vinden het nog te veel. Ze stellen voor minder tijd te reserveren voor theorie en nog meer voor het praktijkleren. Wij zijn van mening dat deelnemers aan het Krachtprogramma vanuit een gemeenschappelijk referentiekader moeten handelen. We gaan onderzoeken hoe we dat nog compacter kunnen aanbieden.

Tot slot hebben leercoaches verschillende suggesties gedaan om de interactie binnen en de tussen de leergemeenschappen te verbeteren. Verschillende leergemeenschappen laten mogelijkheden van het platform onbenut. Zij vallen terug op bekende hulpmiddelen als Email en Whatsapp. Het platform structureert het leerproces en de interactie. Het is een middel en geen doel. Dus als gemeenschappen andere hulpmiddelen de voorkeur geven zullen we dat niet tegenhouden. De suggesties bespreken we binnenkort met de leverancier van het platform.

We hebben de leercoaches natuurlijk ook gevraagd welke elementen van het Krachtprogramma we moeten behouden. De antwoorden stemmen ons trots: betrokkenheid, professionaliteit, veiligheid, openheid, didactisch concept, nabijheid, gemak platform, samenstelling groepen en werken met buddy’s. Eén van de leercoaches vertelde erg tegen het traject te hebben opgezien. Hij rondde zijn evaluatie af met de woorden ‘Ik vond het heel erg leuk en heel erg bedankt!’. Dat was een fijn compliment.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *