Leren begint bij het ontwerp

Leren begint bij het ontwerp

Als we consequent zijn, dan laten we vakmensen ook de inhoud van het krachtprogramma definiëren. Het gaat daarbij om het antwoord op de vraag ‘Wat willen jullie leren om voor deze organisatie succesvol te blijven?’.  Deze vraag stellen getuigt van wijsheid en lef. Eén van de uitgangspunten van de krachtprogramma’s is het meesterschap van de deelnemers. Zij zijn verantwoordelijk voor hun leerproces. Vakmensen bepalen zelf wanneer, hoe en wat zij leren. Wijsheid is nodig om de strategische kaders te geven en lef om vakmensen ruimte te gunnen. Ruimte zonder kaders leidt tot doelloosheid, kaders zonder ruimte tot verstarring. In deze ruimte komt het meesterschap tot uitdrukking.

Onlangs werden we uitgenodigd een krachtprogramma te ontwerpen voor adviseurs van een nieuwe Shared Service Organisatie. Sociaal leren begint met het bepalen van de doelstelling. Onze opdrachtgever reageerde zeer positief op de suggestie alle adviseurs uit te nodigen voor de ontwerpworkshop. Deze workshop bestaat uit twee bijeenkomsten. In de eerste workshop heeft onze opdrachtgever de kaders beschreven. Vervolgens hebben de adviseurs verwachtingen uitgewisseld over de nieuwe organisatie, samen betekenis gegeven aan moeilijke woorden als ‘strategie’ en ‘advies’ en gereflecteerd op hun nieuwe rol. In een voortgangsopdracht bespreken ze deze opbrengsten vervolgens met ‘echte’ opdrachtgevers en stellen ze in tweetallen een persoonlijk advies op voor hun professionele ontwikkeling.

De opzet van de workshop verraste de deelnemers. Zij waren vanaf het begin in the lead, werden aangesproken op kennis en inzichten en werden uitgedaagd om verantwoordelijkheid te dragen. Het resultaat was een spannende en inspirerende potpourri van ideeën, analyses, denkbeelden, argumenten en humor. Binnenkort vindt de tweede workshop plaats waarin het team de inhoud van het programma gaat uitwerken.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *