over louweret

Onze Missie:

Onze ambitie is het lerend vermogen van professionele organisaties te versterken. Slechts 51% van de professionals voelt zich 'vervult' op zijn werk. Gelukkige mensen zijn gezonder, presteren beter, leren meer van en met elkaar en zijn in staat om nieuwe oplossingen te bedenken en door te voeren. Verbondenheid, competentie en autonomie zijn hiervoor grotendeels bepalend. Wij ondersteunen organisaties bij het scheppen van een effectief leerklimaat, waarin professionals en leidinggeven elkaar inspireren, ondersteunen en uitdagen nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen en te transformeren tot duurzame dienstverlening.

Kernteam

Michiel Louweret

Als professionals willen, dan zijn ze tot veel in staat. Ze bedenken en realiseren fraaie oplossingen voor lastige vraagstukken. Tegelijkertijd valt mij regelmatig op dat ze hun talent onvoldoende benutten. Ze halen er niet uit wat er in zit. Organisaties zijn voortdurend in beweging. Professionals moeten dus mee-ontwikkelen. Kennisdeling en collectief leren zijn pijlers onder het succes van organisaties. Deze tijd vraag nieuwe leerbenaderingen, die minder duur zijn en meer geïntegreerd zijn in het werk. On the job.

Drie jaar geleden ben ik gestart met een zoektocht naar nieuwe oplossingen. Leren, werken en veranderen in één. Er ging een wereld open. Ik ben trots op de resultaten die we dankzij de durf van opdrachtgevers en de inzet van organisatie- en leercoaches de afgelopen jaren met Louweret hebben bereikt. In onze intensieve Louweret Krachtprogramma’s ontwikkelen professionals zichzelf dankzij slimme didactiek, effectieve coaching en een krachtig leerplatform. Dit is de toekomst. Louweret kan complexe en omvangrijke transities ondersteunen.

Sanne Roks

Vanuit mijn achtergrond als docent, coach, supervisor en veranderkundige ben ik altijd bezig met mensen en leren. Ik houd ervan als leren leuk en spannend is. Daarnaast moet leren ook gefundeerd en geborgd zijn in het dagelijkse denken, voelen en handelen van mensen.

Dat is wat ik mooi vind aan de Krachtprogramma’s van Louweret; het leren is doelgericht, praktisch en verankerd in de persoon zelf. Ik zie dat mensen ervan genieten. Het is boeiend om te zien hoe professionals telkens op een andere manier hun eigen leerweg vormgeven.

Die ruimte is er binnen de programma’s van Louweret en mensen pakken dat met beide handen aan. Ik sluit aan op de dynamiek en behoeften van de leercoach en de -gemeenschap.

Mijn bijdrage is divers. Soms gaat het over groepsdynamica, gespreksvaardigheden of hoe mensen leren. We groeien samen met de klant. Iedere deelnemer en leercoach heeft zijn eigen perspectief en inbreng. Daar pas ik mij op aan.