Referenties

Louweret helpt organisaties, bedrijven en instellingen bij complexe verandertrajecten. Veranderingen als gevolg van wetgeving, technologische ontwikkelingen en bezuinigingen kunnen uw organisatie voor grote uitdagingen stellen. We kunnen u ondersteunen en begeleiden op drie manieren: met organisatieadvies, trainingen en Krachtprogramma’s. Onze ruime expertise hebben we vooral opgedaan bij overheidsinstanties en in de zorg-, onderwijs- en not-for-profitsector. Tientallen opdrachtgevers hebben van onze dienstverlening gebruik gemaakt. Wij activeren de kwaliteit, competenties en het leervermogen van uw professionals. Uw medewerkers zijn uw ambassadeurs en bepalen uw succes. Wij geloven in de kracht van professionals; zij weten en kunnen ongelofelijk veel. Wanneer u hun competenties en ambities kunt verbinden met uw veranderingen, behaalt u de beste resultaten.

Meer weten over hoe Louweret ook in jouw organisatie voor resultaat kunnen zorgen? Neem dan contact op voor meer informatie.

Neem Contact Op

REFERENTIE TRAININGEN: AURIS

Voor Auris, een grote instelling in het speciaal onderwijs, hebben we in 2012 voor 180 professionals op drie locaties een training persoonlijk ondernemerschap verzorgd. In de driedaagse training leerden de professionals netwerken, onderhandelen en aanspreken. De training bood veel ruimte voor persoonlijke reflectie.

De opdrachtgever van deze training zegt het volgende over de bijdrage van Louweret:

Louweret is erin geslaagd de ambulant begeleiders uit te dagen om met de nieuwe rol aan de slag te gaan. In het programma zat kennisoverdracht over Passend Onderwijs , maar ook trainingsaspecten met acteurs en opdrachten die een directe verbinding maakten met de praktijk. Alle ambulant begeleiders hebben zich vaardigheden eigengemaakt, die een positieve weerslag hebben gehad op hun functioneren. We konden dit onder andere terugzien in de aanvragen die er kwamen voor nieuwe vormen van dienstverlening vanuit de reguliere scholen. Ambulant begeleiders hebben proactief behoeften geconstateerd waar we een passend antwoord op konden geven. Daarbij hebben ze geleerd in een “elevator pitch” om heel kort duidelijk te maken welke organisatie ze vertegenwoordigen en waar die organisatie voor staat.

In de trainingen werd zorgvuldig gekeken naar de verbinding met de organisatie. Alle vragen die tijdens het traject naar voren kwamen, werden verzameld en voorgelegd aan mij als directeur. Zo ontstond er een goede uitwisseling van vragen en antwoorden. Daarnaast speelden teamleiders een belangrijke rol door telkens aan het einde van de training informatie “op te halen” zodat er een goede verbinding was met een vervolg in het dagelijkse werk en coaching daarop.

Ik was heel tevreden over het leerconcept en de gedegen inhoud ervan. We hebben uitstekend samengewerkt en de resultaten van het traject zijn nog steeds merkbaar in de organisatie.

REFERENTIE KRACHTPROGRAMMA: GEMEENTE ’S-HERTOGENBOSCH

“Je bent er elke dag mee bezig”. “Samen weten we erg veel”. “Het is soms wel confronterend”. “Je leert je collega’s veel beter kennen”. “Je merkt direct de opbrengsten”.

Het zijn maar enkele van de reacties van de deelnemers en leercoaches, die deelnamen aan een Krachtprogramma voor persoonlijke effectiviteit. Gemeente ’s-Hertogenbosch nam Louweret in 2013 in de arm om een traject te begeleiden waarin bijna 60 ICT-professionals samen werken en leren voor de verbetering van de kwaliteit van hun werk.

Michiel Louweret bracht de gemeente ’s-Hertogenbosch een flinke stap verder met informatiemanagement (IM). In 2011 besloot onze organisatie dat het met IM beslist beter moest. Het werk klotste ons over de schoenen, prioriteiten en urgenties stellen was telkens opnieuw een heidense klus. We waren teveel tijd bezig met “praten over” in plaats van “getting things done”. Daarom wilden we meer structuur in ons informatiemanagement. Dat moest anders en we maakten een ambitieus plan. Professionalisering van IM was daarin een speerpunt. Michiel Louweret was één van de hoofdrolspelers in dit traject. Samen met hem hebben we het ICT projectenportfolio in een blijvend proces gegoten. We brachten een begrip als BITA (Business IT Alignment) tot leven in onze dagelijkse praktijk. Michiel bracht zijn kennis en ervaring over “social learning” in waardoor tientallen medewerkers op vernieuwende wijzen met hun competenties en vaardigheden in hun vak aan de gang zijn gegaan. Ik heb het traject als verfrissend en to-the-point ervaren. Geen hoogdravende theorieën maar met beide voetjes op de grond het werk beter gedaan krijgen. Michiel bracht dankzij zijn ruime ervaring veel nieuwe ideeën en een andere aanpak in. Hij schakelt makkelijk op elk niveau en neemt mensen “mee” in een beweging. En misschien wel het allerbelangrijkste: professionalisering van informatiemanagement was en bleef ons eigen verbetertraject.