Samen leren in onderwijs

Samen leren in onderwijs

Vandaag was ik voorzitter van de jaarlijkse IPMA-studiedag over de aansluiting tussen HBO-onderwijs voor projectmanagement en de vraag van het bedrijfsleven. Ruim veertig vertegenwoordigers van verschillende bedrijven en onderwijsinstellingen namen deel aan deze boeiende dag. Ik heb genoten. Allereerst vind ik zeer inspirerend om in omgeving te verkeren waar enthousiasme, internationalisatie, gedrevenheid en vakdeskundigheid samen gaan. De Haagse Hogeschool biedt dit. Dat merk je als je rondloopt. Je voelt de ambitie en het elan van een nieuwe generatie studenten. Heerlijk is dat.

Het gesprek tussen bedrijven en onderwijsinstellingen was spannend en schuurde af en toe behoorlijk. Dat is prima. Als je wilt verbeteren moet je de scherpte durven op te zoeken. Onderwijsinstellingen proberen studenten op verschillende manieren voor te bereiden op een gezonde projectmanagement-loopbaan. Vertegenwoordigers van twee bedrijven gaven hun visie op de kwaliteit van young professionals. Deze professionals beschikken bij de start van hun loopbaan voldoende over hard skills, maar ontberen de soft skills die voor projectsucces onontbeerlijk zijn. Hierbij werd opgemerkt dat kennis minder belangrijk is dan analytisch vermogen. Kennis veroudert snel en professionals kunnen kennis zelf op verschillende manieren ‘verversen’.

Ook in het middagprogramma is uitgebreid gesproken over de vraag hoe en in welke mate young professionals in het onderwijs intermenselijke vaardigheden kunnen ontwikkelen. De meningen verschilden. Zijn onderwijsinstellingen in staat studenten een leeromgeving aan te bieden waarin zij zich deze vaardigheden eigen kunnen maken? We weten dat jonge professionals in de praktijk veel leren van inspirerende rolmodellen. Kunnen docenten op het HBO deze rol vervullen? In de antwoorden van de deelnemers viel aarzeling te beluisteren.

Projectmanagers leren hun vak vooral in de praktijk. Aan het eind van de conferentie was voor mij deze conclusie onvermijdelijk. De idee dat HBO’ers (maar mijns inziens geldt dit ook voor academici) na hun opleiding al gekwalificeerd zijn als projectmanager is te pretentieus. Het echte vak leer je in de praktijk. Je hebt je uren nodig.

Dit betekent dat nieuw projecttalent moet beschikken over superieure leervaardigheden. Onbevangen waarnemen, reflecteren, analyseren, verbinden, plannen, experimenteren en evalueren behoren tot deze vaardigheden. Van en met elkaar leren is knap lastig. Niet alleen praten, maar vooral doen. Formele kennis is overal beschikbaar. Informele kennis verwerf je alleen via activiteiten in het persoonlijke netwerk. Deze studiedag droeg bij aan het persoonlijke netwerk van de deelnemers. Dat was ook hard nodig, want er vind in mijn ogen nog te weinig uitwisseling plaats tussen de verschillende instellingen. Maar ik ben vooral benieuwd naar de activiteiten die zij nu samen gaan ontplooien om ook samen te leren. Hopelijk hoeven we daar geen jaar op te wachten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *