Sociaal leren en de aanbevelingen van Louweret

Sociaal leren en de aanbevelingen van Louweret

Het belang van sociaal leren is in een eerdere tekst al naar voren gekomen. Om een korte samenvatting van die tekst te geven: sociaal leren is effectiever, sneller, laagdrempeliger en efficiënter dan het traditionele en formele alternatief. Daarmee hebben we echter niet geleerd hoe we sociaal leren het beste op kunnen zetten. Om dit te verduidelijken, wil Louweret graag zeven aanbevelingen voor sociaal leren met u delen.

Sociaal leren: de zeven aanbevelingen van Louweret

Bij het organiseren van sociaal leren moet u zeven zaken goed in gedachten houden. Allereerst moet er sprake zijn van betekenisgeving. Als uw werknemers een vaardigheid hebben aangeleerd, moeten ze de gelegenheid krijgen om deze een plek te geven. Mogelijk kan dit doordat ze met elkaar in gesprek gaan.

Ten tweede doet sociaal leren een groot beroep op het vermogen van werknemers om zelfstandig te leren. De programma’s moeten worden gestoeld op de gedachte dat professionals zelf leren, werken, veranderen en initiatief nemen. Geef ze daar ook de ruimte voor, laat hen op eigen kracht meesterschap verwerven.

Als derde moet u ervoor zorgen dat in het sociaal leren het leren en het werken met elkaar verbonden worden. Traditionele cursussen en opleidingen zien werken en leren als zaken die los van elkaar staan, terwijl dit helemaal niet zo is. Het tegenovergestelde is zelfs waar: volgens Charles Jennings bestaat 70% van het leerproces zelfs uit het opdoen van praktijkervaring.

Ten vierde moet u ervoor zorgen dat u werknemers die op een succesvolle wijze nieuwe kennis en inzicht toepassen beloont. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar in veel organisaties blijft een dergelijke beloning achterwege. Dit is jammer, omdat werknemers behoefte hebben aan zowel interne als externe drijfveren, waar beloningen voor goed gedrag aan kunnen bijdragen.

Ten vijfde is het belangrijjk rekening te houden met de leeftijdsopbouw bij het sociaal leren. Senioren zijn bijvoorbeeld veel meer geneigd reflecties met elkaar te delen, en jongere professionals zijn veel meer bekwaam in het gebruik van sociale netwerken. Daarnaast gaan medewerkers zowiezo beter om met collega’s uit hun eigen leeftijdsklasse. Als u hier rekening mee houdt, kunt u ervoor zorgen dat het sociaal leren soepeler verloopt.

Ten zesde zijn leercoaches cruciaal voor het functioneren van leergemeenschappen in het sociaal leren. De leercoach ondersteunt en faciliteert de gemeenschap. Een leercoach kan het beste uit de groep collega’s zelf komen, zodat ze zowel meer gezag als meer vertrouwen hebben.

Ten slotte moet u natuurlijk het enthousiasme in de groep houden om ervoor te zorgen dat het sociaal leren goed verloopt. Zonder enthousiasme en motivatie kan het gebeuren dat de actieve deelname aan het sociaal leren afneemt en sommige werknemers zelfs afhaken.

 

Dit is allemaal heel erg lastig. Daarom biedt Louweret u steun en advies op het gebied van sociaal leren. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *