ADVISERING

Ik heb als adviseur en tijdelijk manager veel ervaring in het analyseren van complexe beleids- en organisatievraagstukken, in cocreatie ontwerpen van haalbare, doelgerichte strategieën en begeleiden en ondersteunen van teams en netwerken bij het realiseren van oplossingen. Ik verbind belangen van interne en externe partijen, kan soepel communiceren, houd de hoofdlijnen vast, maar vergeet de details niet en mobiliseer de kennis en inzichten in het netwerk. Ik heb afgelopen jaren bijvoorbeeld gewerkt als programmamanager Harmonisatie voor zeven samenwerkende gemeenten in Noord-Holland. In iBestuur verscheen hierover een mooi artikel: iBestuur_26 artikel Programma Harmonisatie_0.pdf .

'Michiel Louweret heeft gedurende drie jaar als programmamanager geopereerd in het regionale programma harmonisatie van het informatielandschap. Een programma met veel dynamiek en belangentegenstellingen, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. Michiel behoudt in deze omgeving koers en verbindt belangen, waardoor de intergemeentelijke samenwerking werd versterkt en belangrijke vooruitgang geboekt'.

Marc Winder, gemeentesecretaris Opmeer


TRAININGEN

Trainingen ontwerpen en begeleiden doe ik al twintig jaar met veel plezier. Ik verzorg trainingen voor professioneel opdrachtgeverschap, regie van complexe vraagstukken en samenwerking tussen organisaties. Mijn trainingen zijn altijd anders. Dat is uitdagend en leerzaam. De leervragen van deelnemers en de onderlinge interactie bepalen het verloop en de opbrengsten. Ik zit dicht op de groep, daag uit, prikkel, ondersteun, verken opvattingen en overtuigingen, onderzoek en leg verbinding met de praktijk van alledag. Ik wil de expertise in de groep ontsluiten om samen verder te komen. Deelnemers voelen zich (mede)verantwoordelijk voor de opbrengst van de training. Ik bied trainingen aan via de VNG Academie en als maatwerk.

In het voorjaar van 2019 verzorgde ik samen met Wim Stolk een training Gegevensmanagement voor DUO. Lees wat onze opdrachtgever Harry Blankena hierover zegt.
LERENDE ORGANISATIE

Leren en ontwikkelen staan hoog op de agenda van bestuurders en leidinggevenden. Duurzame inzetbaarheid en strategische wendbaarheid vragen een gezond leerklimaat. Mijn kennis en ervaring op dit gebied heb ik gebundeld met Sanne Roks . Samen bieden wij opdrachtgevers bij de overheid, zorg en onderwijs verschillende oplossingen om de gezondheid van het leerklimaat in beeld te brengen en te ontwikkelen. De Werkplaats voor leidinggevenden, stafmedewerkers en professionals biedt kennis, inzicht en inspiratie om doelgericht aan de slag te gaan met de lerende organisatie. Onze dienstverlening is gebaseerd op de visie die we hebben beschreven in ons boek Acht Principes voor een Gezond Leerklimaat.

KRACHTPROGRAMMA

De krachtprogramma’s zijn gestoeld op een aantal krachtige principes: leren gebeurt vooral in de groep, je bent wat je doet en oefening baart kunst. Onze krachtprogramma’s bieden de deelnemers gelegenheid om op het werk kennis en vaardigheden te ontwikkelen voor hun inzetbaarheid en voor de wendbaarheid van de organisatie. Krachtsprogramma's zijn een goed alternatief voor trainingen als u een complexe verandering in uw organisatie wilt voorbereiden. Louweret & parteners beschikt over verschillende programma's voor 21e-eeuwse vaardigheden als probleem oplossen, netwerken en samenwerken. Meer lezen: het artikel Samen leren en veranderen.pdf werd genomineerd voor de jaarprijs van de OOA. We vertellen graag meer over onze mogelijkheden.