OPDRACHTGEVERS

Sinds de start van Louweret & partners heb ik zelfstandig en met partners talrijke adviesopdrachten, trainingen, krachtprogramma's en tijdelijk management uitgevoerd. Tientallen opdrachtgevers in de lokale en provinciale overheid, gemeenschappelijke regelingen, het onderwijs en de zorg hebben gebruik gemaakt van mijn expertise en vaardigheden. Opdrachtgevers waarderen mijn doortastendheid, oog voor belangen, praktische werkwijze en overzicht.

Voor een grote organisatie in het onderwijs heb ik bijvoorbeeld een training Persoonlijk Ondernemerschap verzorgd. Mijn opdrachtgever zegt daarover:

“Michiel Louweret is erin geslaagd de ambulant begeleiders uit te dagen om met de nieuwe rol aan de slag te gaan. In het programma zat kennisoverdracht over Passend Onderwijs, maar ook trainingsaspecten met acteurs en opdrachten die een directe verbinding maakten met de praktijk. Alle ambulant begeleiders hebben zich vaardigheden eigen gemaakt, die een positieve weerslag hebben gehad op hun functioneren. We konden dit onder andere terugzien in de aanvragen die er kwamen voor nieuwe vormen van dienstverlening vanuit de reguliere scholen. Ambulant begeleiders hebben proactief behoeften geconstateerd waar we een passend antwoord op konden geven. Ik was heel tevreden over het leerconcept en de gedegen inhoud ervan. We hebben uitstekend samengewerkt en de resultaten van het traject zijn nog steeds merkbaar in de organisatie.”

De gemeente Schiedam koos voor Louweret & partners vanwege de krachtige benadering van sociaal leren. Professionals en leidinggevenden gingen onder begeleiding zelf aan de slag. De resultaten waren bijzonder. De video doet verslag. Andere voorbeelden van mijn dienstverlening en referenties zijn op verzoek beschibaar.

Gemeente ’s-Hertogenbosch nam Louweret & partners in de arm voor een traject waarin bijna 60 ICT-professionals samen werken aan de verbetering van de kwaliteit van hun werk.

“Michiel Louweret bracht de gemeente ’s-Hertogenbosch een flinke stap verder met informatiemanagement (IM). In 2011 besloot onze organisatie dat het met IM beslist beter moest. Het werk klotste ons over de schoenen, prioriteiten en urgenties stellen was telkens opnieuw een heidense klus. We waren teveel tijd bezig met “praten over” in plaats van “getting things done”. Daarom wilden we meer structuur in ons informatiemanagement. Dat moest anders en we maakten een ambitieus plan. Professionalisering van IM was daarin een speerpunt. Michiel Louweret was één van de hoofdrolspelers in dit traject. Samen met hem hebben we het ICT projectenportfolio in een blijvend proces gegoten. We brachten een begrip als BITA (Business IT Alignment) tot leven in onze dagelijkse praktijk. Michiel bracht zijn kennis en ervaring over “social learning” in waardoor tientallen medewerkers op vernieuwende wijzen met hun competenties en vaardigheden in hun vak aan de gang zijn gegaan. Ik heb het traject als verfrissend en to-the-point ervaren. Geen hoogdravende theorieën maar met beide voeten op de grond het werk beter gedaan krijgen. Michiel bracht dankzij zijn ruime ervaring veel nieuwe ideeën en een andere aanpak in. Hij schakelt makkelijk op elk niveau en neemt mensen mee in een beweging. En misschien wel het allerbelangrijkste: professionalisering van informatiemanagement was en bleef ons eigen verbetertraject.”